Acceptatievoorwaarden

Vooraf vastgestelde expliciete voorwaarden waaraan uw afval moet voldoen. In deze lijst kan u alvast een overzicht terugvinden van wat wél wordt geaccepteerd, en wat niet.