Verwerking glas


Bruco streeft ernaar om alle glassoorten, zowel flessen als vlak glas, kleurscheiden in te zamelen of op te halen. Wij beschikken zelf over een uitgebreide ophaaldienst in binnen- en buitenland.

Eens het glas op onze recyclage is, wordt na verschillende stappen het gerecycleerd glas herleidt tot een grondstof.

Speciale prijzen voor het aanleveren of plaatsen van glas uit afbraak van serres !

Na een manuele verstoring wordt het glas gebroken, gezeefd en met behulp van magnetische scheiders ontdaan van alle soorten metalen.
Papier wordt verwijderd met speciale afzuigsystemen.

De niet ijzerhoudende metalen waaronder aluminium worden gescheiden d.m.v. non-ferro scheiders.

Porselein en steenachtige materialen worden verwijderd met optische scheiders, d.w.z. door middel van lucht worden er onenigheden uitgeblazen.

Na een laatste manuele controle is het glas klaar om vervoerd te worden naar verschillende Europese glasfabrieken waar er na bijmenging van andere grondstoffen nieuw glas kan aangemaakt worden.

Daar Bruco gelegen is aan het Albertkanaal streven wij ook hier naar vervoer over het water.

Zo werken we samen aan een duurzame wereld

Flessenglas voor én na

Vlak glas voor én na

Wat wordt wél geaccepteerd:
 • Alle soorten vlak glas
 • Glaagd glas
 • Draad glas
 • Autoruiten
 • Glas met kaders
 • Tuindersglas

Wat wordt niet geaccepteerd:
 • KSP (Keramiek, steen of porselein)
 • Hittebestendig glas
 • Flessenglas en lampenglas
 • Restafval
 • Andere verontreinigingen zoals: zand, aarde, modder of veegvuil

Waaraan moet flessen glas voldoen om geaccepteerd te worden?

Wat wordt wél geaccepteerd:
 • Wit flessenglas
 • Groen flessenglas
 • Bruin flessenglas
 • Bont flessenglas (mengeling van de 3 soorten flessenglas hierboven vermeld)

Wat wordt niet geaccepteerd:
 • KSP (Keramiek, steen en porselein)
 • Hittebestendig glas
 • Restafval
 • Andere verontreiniging zoals zand, aarde, modder of veegvuil
 • Medisch glas
 • Vlak glas