Wetgeving

Doelstellingen

Certificaat Iso 14001

In 2008 heeft bruco containers nv het certificaat behaald van Iso 140001.
ISO 14001 certificering maakt aantoonbaar dat onze organisatie voldoet aan internationale wet- en regelgeving. Met het ISO 14001 certificaat toont Bruco aan dat we streven naar het voorkomen van milieuschades en in staat is milieuprestaties continu te verbeteren.
Voordelen?
- Continu verbeteren van milieuprestaties
- Besparing kosten voor bv: energie, water en grondstoffen
- Voldoen aan de eis van opdrachtgevers

Valipac

werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te coördineren en te stimuleren.
Hebt u bedrijsmatig verpakkingsafval ( paletten, verpakkingshout, folie, karton, isomo,...) neem dan contact met ons op. Bruco is een erkende verwerker/ophaler en aangesloten bij Valipac

Vlarema


Ovam:

Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hiervan dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk kunnen produceren, gebruiken en verbruiken.

Een sleutelbegrip hierbij de "materiaalkringloop". Hiermee bedoelen we het geheel van opeenvolgende handelingen doorheen de hele levenscyclus, vanaf het onttrekken van materialen aan de natuur tot en met het moment dat ze terugkeren naar de natuur onder de vorm van afvalstoffen. Onze kernboodschap is: sluit materiaalkringlopen. Laat ons er voor zorgen dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn met een zo laag mogelijke milieu-impact over hun gans levenscyclus.

Laat ons daar samen aan werken: door zoveel mogelijk afval te vermijden, door duurzaam te consumeren en te produceren en door daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren !

Om dat nog beter te organiseren, trad op 1 juni 2012 het VLAREMA in werking, het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer ven materiaalkringlopen en afvalstoffen.