Aanleveren Afval

Recyclage voor bedrijven en particulieren

Onze site is elke werkdag geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur.
Gesloten op zaterdag en zondag.

De volgende afvalstromen kunnen aangeleverd worden:

 • Bedrijfsafval
 • Bouw- en sloopafval
 • Roofing
 • Hout
 • Gips
 • Ytong
 • Groenafval
 • Metalen
 • Glas(vensterglas en flessenglas)
 • Steenpuin
 • Eternit/asbest (geleverd in big bags, deze zijn ook verkrijgbaar bij Bruco)


Er mogen geen asbesthoudende producten aangeleverd worden op onze site, of deze moeten verpakt worden in big bags. Deze big bag kan u ook bij ons aankopen. Deze zijn verkrijgbaar in 1m³ en 20m³. Indien u grote hoeveelheden eternit/asbest hebt,  kan er hiervoor een container geplaatst worden.

Hoe werkt het op de recyclage?

Uw voertuig wordt bruto gewogen op onze geijkte weegbrug. Vervolgens wordt u afhankelijk van het soort afval dat u aanbiedt naar de daarvoor bestemde plaats begleid. Na het deponeren van het afval wordt uw voertuig opnieuw gewogen. Zo bekomen we uw netto gewicht, dit wordt per kg. verrekend. Ook bancontact is hier aanwezig! 

Onze site is volledig gebetonneerd. Gemakkelijk toegankelijk via diverse invalswegen.