Om uw bezoek op een veilige manier te laten verlopen, vindt u hierbij de terreinrichtlijnen die voor elke locatie binnen de BRUCO Groep van toepassing zijn. Mogelijks zijn op bepaalde locaties nog extra richtlijnen van toepassing. Informeer u hiervoor bij het onthaal / weegbrug van de desbetreffende locatie.

Alle bezoekers / leveranciers / klanten dienen zich VERPLICHT aan te melden bij het onthaal / weegbrug alvorens het terrein te betreden.

Volg STEEDS de richtlijnen van de overslagverantwoordelijke of medewerker wanneer u zich op het terrein begeeft. 

Op alle locaties geldt een SNELHEIDSBEPERKING van 10 km per uur en ook een ALGEMEEN ROOKVERBOD. 

Het nemen van foto’s of filmopnames is VERBODEN zonder toestemming;

Volg STEEDS het verkeerscirculatieplan.

Voor onderaannemers / externe firma’s die zich op het terrein begeven, gelden volgende basis veiligheidsrichtlijnen :

  • Draag steeds werkkledij voorzien van fluorescerende strips of een fluohesje
  • Draag steeds veiligheidsschoenen
  • Begeef u als voetganger nooit in de directe omgeving / draaicirkel van de kranen / wielladers / heftrucks . Maak steeds oogcontact voordat u kranen / wielladers / heftrucks wil kruisen of passeren  
  • Het gebruik van veiligheidshandschoenen is verplicht
  • Indien u werken op onze locaties uitvoert, zorg ervoor dat deze gebeuren in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving en door bevoegd personeel

Voor bezoekers die zich op het terrein begeven, gelden volgende basis veiligheidsrichtlijnen :

  • Draag steeds werkkledij voorzien van fluorescerende strips of een fluohesje
  • Het dragen van veiligheidsschoenen is aanbevolen
  • Begeef u nooit in de directe omgeving / draaicirkel van de kranen / wielladers heftrucks. Maak steeds oogcontact voordat u kranen / wielladers / heftrucks wil kruisen of passeren  

We danken u voor uw medewerking en wensen u een aangenaam bezoek op onze locaties.