Vlarema

Ovam:Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hiervan dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk kunnen produceren, gebruiken en verbruiken.

Een sleutelbegrip hierbij de “materiaalkringloop“. Hiermee bedoelen we het geheel van opeenvolgende handelingen doorheen de hele levenscyclus, vanaf het onttrekken van materialen aan de natuur tot en met het moment dat ze terugkeren naar de natuur onder de vorm van afvalstoffen. Onze kernboodschap is: sluit materiaalkringlopen. Laat ons er voor zorgen dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn met een zo laag mogelijke milieu-impact over hun gans levenscyclus.

Laat ons daar samen aan werken: door zoveel mogelijk afval te vermijden, door duurzaam te consumeren en te produceren en door daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren !

Om dat nog beter te organiseren, trad op 1 juni 2012 het VLAREMA in werking, het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer ven materiaalkringlopen en afvalstoffen.