Nieuws

Toelichting over prijsstijging met als ingang 1 januari 2022

We zijn zeer actief bezig geweest met de stijgende kosten in kaart te brengen, dit voor de inzameling/verwerking/transport van de afvalstromen voor het nieuwe jaar 2022.
Uiteraard hebben wij deze indexatie tot een minimum beperkt & enkel een aanpassing gedaan daar waar het aan de orde is. De stavingdocumenten bevestigen dit dan ook.

Op die manier blijft het overgrote merendeel van de tarieven ongewijzigd & kunnen wij onze samenwerking op een duurzame manier verderzetten.

Meer info